490_infoblad2.jpg

Vad är bergvärme?

Bergvärme är ren, ekologisk solenergi. Solvärmen lagras i marken, från det att snön smälter på våren tills frosten gör antåg på hösten, och den värmen ger tillräckligt med gratis energi för att värma upp ditt hus även en rekordkall vinter.

Bergvarme_butiken

Bergvärme kan anpassas för uppvärmning med både golvvärme och radiatorer. Ännu bättre blir det om du dessutom kompletterar systemet med solfångare. Ofta används samlingsbegreppet bergvärme om samtliga värmekällor – det vill säga

» Bergvärme
» Ytjordvärme
» Sjövärme

Vilken typ av värmekälla just du bör ha avgörs av husets energibehov, ditt värmesystem och vilka inneboende möjligheter din tomt bjuder på.

Nibe logo
NIBE
Solhuset_Fidelix

DU FÅR:

Planering för just din fastighet (rätt verkningsgrad, rätt dimen- sionering), borrhål, installerad bergvärmepump

”Nyckeln i handen!”