Borrning för bergvärme

Borrhålets djup avgörs av flera olika faktorer, däribland berggrundens nivå och vilka effektbehoven är. Hålet får därför inte underdimensioneras. Djupet variera upp till 250 m och diametern är 110-140 mm.

Borrentreprenören är van vid att arbeta i befintliga trädgårdar och gör allt för att besöket inte ska sätta andra spår än just borrhålet. Borrningen brukar ta någon dag och i de allra flesta fall blir det ingen påverkan på trädgården. Den så kallade energibrunnen med kopplingar är täckta under markytan.

Du får alltid ett borrhålsprotokoll efter borrningen.

enh
Solhuset_Fidelix

DU FÅR:

Planering för just din fastighet (rätt verkningsgrad, rätt dimen- sionering), borrhål, installerad bergvärmepump

”Nyckeln i handen!”