Varför ska jag bry mig om verkningsgraden?

Verkningsgraden berättar hur många kW värmeeffekt du kan få för varje kW el som systemet förbrukar. Ett system med högre verkningsgrad innebär en lite större investeringskostnad i inledningsskedet, men ger desto större inbesparingar varje år.

Med en elmätare på pumpen kan du följa upp den faktiska kostnaden och effekten och får svart på vitt hur det nya systemet motsvarar förväntningarna. För att få 1 kW effekt behövs 20 m effektivt borrhål. Beakta också redan i planeringsskedet om du vill komplettera systemet med solfångare i ett senare skede.

Värmesystemets låga temperaturnivå ger möjlighet till hög verkningsgrad och jämfört med 3500 liters oljeförbrukning blir de årliga inbesparingarna:

Verkningsgrad 3 - inbesparing 2400 €
Verkningsgrad 4 - inbesparing 2600 €
Verkningsgrad 4,5 - inbesparing 2750 €

Solhuset_Fidelix

DU FÅR:

Planering för just din fastighet (rätt verkningsgrad, rätt dimen- sionering), borrhål, installerad bergvärmepump

”Nyckeln i handen!”