Hur fungerar bergvärme?

Bergvärmen fungerar med två slutna system: slangen som hämtar värmen ur marken och husets värmesystem.

Värmen i marken hämtas upp med en vätskefylld slang ur ett borrhål i marken på din tomt. Den tas tillvara av en värmepump, som för värmen vidare ut i husets värmesystem. Värmeenergin räcker till för både husets uppvärmning och det varmvatten hushållet behöver.

Värmepumpen koncentrerar energin

Själva värmepumpen koncentrerar den lagrade värmeenergin så pass att den kan värma upp vattnet – i både duschar och radiatorer.
Vätskan i slangen cirkulerar och värms upp av den lagrade solvärmen i marken. När vätskan passerar uppe i värmepumpen möter den ett annat slutet system. Det innehåller ett köldmedium som blir till gas vid mycket låg temperatur.

En kompressor höjer under högt tryck det gasformiga köldmediets temperatur och via en kondensor avges värmen till husets värmesystem, samtidigt som köldmediet återgår till flytande form – redo att bli gas på nytt och hämta ny värmeenergi.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Solhuset_Fidelix

DU FÅR:

Planering för just din fastighet (rätt verkningsgrad, rätt dimen- sionering), borrhål, installerad bergvärmepump

”Nyckeln i handen!”