Bergvärme

» Se bergvärme i realtid!

Det så kallade ytnära geotermiska skiktet är en värmekälla som håller i det närmaste konstant temperatur hela året.

Värmepumpen hämtar upp lagrad solenergi via en kollektor i ett borrat hål i berget (bergvärme). Borrdjupet kan variera mellan 90 och 200 meter, beroende på värmepump och effektbehov. Denna typ av system kan användas för alla typer av byggnader, stora eller små, offentliga eller privata. Det kräver inte mycket plats och borrhålet kan borras även i den minsta trädgård.

Bergvärme - Maalämpö
Solhuset_Fidelix

DU FÅR:

Planering för just din fastighet (rätt verkningsgrad, rätt dimen- sionering), borrhål, installerad bergvärmepump

”Nyckeln i handen!”