Sjövärme

Om huset är byggt nära ett vattendrag kan värme från vattnet tas upp med hjälp av en ytjordkollektor som förankras på sjöbottnen.

Sjövärme - Järvilämpö
Solhuset_Fidelix

DU FÅR:

Planering för just din fastighet (rätt verkningsgrad, rätt dimen- sionering), borrhål, installerad bergvärmepump

”Nyckeln i handen!”