Ytjordvärme

Under sommaren lagras solenergi i marken. Den absorberas antingen direkt som isolering eller som värme från regn och luft i det ytligaste jordlagret. Värmepumpen tar upp denna lagrade solenergi med hjälp av en nedgrävd kollektor. Kollektorn är en slang fylld med frysskyddad vätska, nedgrävd på 80 – 100 cm djup. Slanglängden kan vara 250 till 400 meter beroende på värmepumpens storlek.

Denna typ av uppvärmning är en kostnadseffektiv metod. Högsta avkastning fås från mark med stort vatteninnehåll.

Ytjordvärme - Maapintalämpö
Solhuset_Fidelix

DU FÅR:

Planering för just din fastighet (rätt verkningsgrad, rätt dimen- sionering), borrhål, installerad bergvärmepump

”Nyckeln i handen!”