Helhetslösningar

Nya anläggningar

* Inkoppling till befintliga system
* Direkt eluppvärmda hus
* Vedeldade hus
* Bergvärme i stor skala

Visste du att du enkelt kan koppla bergvärme till befintliga värmesystem?

Hus som värms med ved, direkt el eller olja kan kompletteras med förmånlig bergvärme. Du kan med andra ord även använda din gamla anläggning.

Direkt el

Nyhet! Nu finns inverterpumpar för bergvärme, som speciellt passar hus som värms med direkt el. Vi har färdiga lösningar för hur värmen fördelas i huset. Fråga mer!

Vedeldade hus

En vedeldad panna med boiler är ett utmärkt utgångsläge för bergvärme. Vi har förmånliga lösningar och du får behålla din gamla utrustning som komplement. Fråga mer!

Solhuset_Fidelix_graf
Solhuset graf
Solhuset_Fidelix

DU FÅR:

Planering för just din fastighet (rätt verkningsgrad, rätt dimen- sionering), borrhål, installerad bergvärmepump

”Nyckeln i handen!”