490_infoblad.jpg

Yrkesskickligt VVS-team till din tjänst!

Ab Alf Slussnäs installationsprojekt kan idag indelas i tre separata grupper: nyinstallationer och saneringar, egnahemsinstallationer och den dagliga snabbservicen.

Nyinstallationer och saneringar

Det här är den stora och dominerande verksamheten. Kunderna är industrier, små och medelstora företag och den offentliga sektorn. Till de stora entreprenaderna hör t.ex. industrifastigheter, produktionsutrymmen, våningshus, skolor, daghem och andra offentliga byggnader.

Egnahemsinstallationer

Till egnahemsinstallationerna hör både nybyggen och sanering av befintliga rörsystem samt byte av värmepannor och värmepumpar. I många fall handlar det om helhetslösningar där vi tar hand om egnahemshusets alla VVS-installationer.

Daglig snabbservice

Den dagliga snabbservicen är synnerligen viktig för våra kunder. Vi har kapacitet att med kort varsel avhjälpa de mest skiftande problem när det gäller vatten- och värmesystem. Snabbservicen är många gånger den första kontakten med en ny kund. Därför är den viktig också för oss. Ett snabbt och väl utfört arbete skapar förtroende och nya, långvariga kundförhållanden.

Stara

Ab Alf Slussnäs är nejdens ledande VVS-företag och sakkunnig på lågenergi. Läs mer om våra referenser och tjänster!